www.zshlefantovce.edu.sk

Nové internetové stránky školy

Od októbra 2017 nájdete nové internetové stránky školy na adrese:

http://zslefantovce.edupage.org

29.10.2017 

Poďakovanie

Ďakujeme p. Janebovi – konateľovi firmy FePLASTIC, za uhradenie cestovného vo výške 250€.

Riaditeľka školy

21.06.2017 

Súvisace články

Oznam

Oznamujeme rodičom žiakov, že od budúceho školského roka 2017/2018 si už zošity nebudú musieť hradiť z vlastných prostriedkov. Tieto budú uhradené firmou FePLASTIC. Bližšie informácie budú podané na RZ v aktuálnom školskom roku.

Riaditeľka školy

21.06.2017 

Súvisace články

Poďakovanie za vymenené monitory

LCD monitory

Aj v tejto neľahkej ekonomickej situácii na Slovensku nielen v školstve sa nájde firma, ktorá si váži deti, našu budúcnosť a podporuje ich. Aj firma AGcomp s.r.o. konkrétne pán Juraj Gažo podporil našu školu. Zabezpečil výmenu monitorov za LCD v našej počítačovej učebni v počte 6 ks. Veľmi nás teší tento sponzorský dar. Pripojil sa tak k skupinke ľudí, krorí podporujú a sponzorujú našu školu.
V mene žiakov a pedagógov školy jemu a ostatným touto cestou srdečne ďakujeme . db

10.03.2017 

Súvisace články

Veľké poďakovanie za obnovené lavice

Ďakujeme

Chceme vysloviť veľké POĎAKOVANIE rodičom, ktorí pomáhajú nezištne škole, menovite pán Roman Hupka, ktorý našu školu pravidelne sponzorsky podporuje. Páni Juraj Kušš a Peter Pavlík, ktorí nezištne, počas prázdnin obnovili staré lavice v počte 12 kusov na nepoznanie. Lavice sú krásne a našich žiakov, podobne ako nás, určite potešia. V neposlednom rade veľké poďakovanie pánovi Igorovi Janebovi, ktorý celú snahu sponzorsky zastrešil.

Veľmi si vážime pomoc a podporu. ĎAKUJEME! :)

26.08.2016 

Súvisace články

00043637 | webdesign by ibastudio.sk